تقدیر از مدیریت محترم اقامتگاه بومگردی پرداروم به عنوان جوانترین کارآفرین شهرستان تنکابن

تقدیر از مدیریت محترم اقامتگاه بومگردی پرداروم به عنوان جوانترین کارآفرین شهرستان تنکابن

اعطای لوح تقدیر از سوی ریاست محترم ادره ورزش و جوانان جناب روح اله امین شکوهی، و معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن جناب سید امیر حسینی جو در روز جوان به حناب محمدجواد گلیج، مدیریت محترم اقامتگاه بومگردی پرداروم، در روز جوان  به عنوان جوانترین کارآفرین شهرستان تنکابن.

نظرات بازدیدکنندگان