دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران - بهمن 1397

در این دوره از نمایشگاه با حضور شرکت های قوی داخلی و خارجی، پرداروم با ساخت غرفه خودساز با ساختار و معماری کاملا بومی که نمایانگر  زندگی و فرهنگ مردم شمال ایران بود توانست توجه عموم بازدید کنندگان را به خود جلب کند و افتخار میزبانی از طبیعت دوستان، هنرمندان و علاقه مندان و فعالان خارجی و داخلی در حوزه گردشگری در غرفه نمایشگاه را داشته باشد.

نظرات بازدیدکنندگان