دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران - بهمن 1397

دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران - بهمن 1397

<p><span style="color:#000000;">در این دوره از نمایشگاه با حضور شرکت های قوی داخلی و خارجی، پرداروم با ساخت غرفه خودساز با ساختار و معماری کاملا بومی که نمایانگر  زندگی و فرهنگ مردم شمال ایران بود توانست توجه عموم بازدید کنندگان را به خود جلب کند و افتخار میزبانی از طبیعت دوستان، هنرمندان و علاقه مندان و فعالان خارجی و داخلی در حوزه گردشگری در غرفه نمایشگاه را داشته باشد.</span></p>

نمایشگاه دستاوردهای روستایی، اسفند ماه 96

نمایشگاه دستاوردهای روستایی، اسفند ماه 96

<p>پرداروم در این نمایشگاه به عنوان نماینده مازندران در بخش "سرزمین ما" در سالن ریاست جمهوری توانست سازه کندوج را در ابعاد واقعی  در زمان سه روز به همراه زمین برنجکاری و خرمن سرا را بسازد که کورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت. افتخار دیگر برای گروه پرداروم گردآوری اقوام ایرانی در نمایشگاه کنار سازه کندوج بود.</p>