اقامتگاه بومگردی پُرداروم


من محمدجواد گلیج روستازاده‌ای از منطقه دوهزار شهسوارم، کودکیم اینگونه گذشت گم شدن درر میان مه و جنگل و پیدا شدن در کنج خانه گلی در کنار بخاری هیزومی با یک استکان چای شمالی مست نوای پیر جنگل کودکیم آنقدر شیرین بود که دنیای بزرگسالیم شد و خواستم این سبک از زندگی را هدیه کنم برای روح تمام طبیعت دوستان به همین خاطر پرداروم را بنا نهادم تا لحظه‌هایم با شما در کنار این جنگل انبوه و این همه زیبایی بگذرد


پس ساختیم دهکده ای پر از عشق ، از جنس زندگی سبز سبز در میان بوته‌های چای و درختان جنگل هیرکانی، دهکده‌ای که ورود آن با چرخ میسر نیست و پله پله شما را از تکنولوژی دور میکنیم ، در این جا لحظه جور دیگری نقش میبندد و بی درنگ شما را به هستی می‌رساند، آری اینجا پرداروم است و این صدای فریاد درختان است که برای پاکسازی درختان اعلام حضور میکنند مساحت این دهکده ۳۰۰۰متر مربع است که شما پس از پارک خودرو در پارکینگ اختصاصی باید آرام آرام یک ربع ساعت از پله‌های سنگی در میان بوته های چای و درختان صنوبر پیمایش کنید تا به کلبه مدنظر خود برسید خارج از بافت روستا در دل جنگل مشرف به روستا از دیگر امکانات این مجموعه می‌توان به مسیر اختصاصی پیاده روی ، تاب ، ننو ، باغ چای ، کلبه درختی ، رستوران و فضای برای شب نشین اشاره کرد.

اعضا مجموعه پرداروم